Informatie over de Stichting Vestingstad Run Steenwijk

Naam: Stichting Vestingstad Run Steenwijk

RSIN/fiscaal nummer: 865034114

Doelstelling van de Stichting:  Het organiseren van een obstakelrun in Steenwijk.

Voorzitter: André Kasel

Penningmeester: Leon van der Ploeg

Secretaris: Peter Bandringa

Algemeen bestuurslid 1:  Brian van der Jagt

Algemeen bestuurslid 2:  Frans van Dokkumburg

stichting vestingstad run

Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen betaalde krachten en wordt alleen door vrijwilligers bestuurt en gerund.

Het bestuur heeft bij vergadering donderdag 19 oktober 2023 besloten dat bestuur afziet van enige vorm van beloning. Slechts vereffening van gemaakte kosten zal plaatsvinden na goedkeuring bestuur.

Vrijwilligers van de commissies komen in aanmerking voor incentives die binnen de kaders van de wettelijke bepaling blijven rondom vergoeding vrijwilligerswerk.

Overige vrijwilligers van de stichting zullen op basis van hun inzet een vergoeding krijgen tijdens de dag van de run en de dagen daaromheen. Ook deze vergoeding (incl incentives) zullen binnen de wettelijke kaders voor vergoeding vrijwilligerswerk blijven.

Bekijk hier het beleidsplan van Stichting Vestingstad Run Steenwijk
stichting vestingstad run